Periode 1

Cursuscode sort Vaknaam sort Niveau sort EC sort Tijdslot sort
FAR sort
 
FA-BA303 Auto-immuniteit 3 7,5 BC
V
FA-BA380 Bachelorwerkstuk 3 7,5 AD
V
FA-BA381 Bachelorwerkstuk 3 15 -
V
FA-BA102 Chemie van geneesmiddelen 1 7,5 ABCD
V
FA-BA205 Hormonale aandoeningen 2 7,5 BC
V
FA-BA201 Infectie en afweer 2 7,5 AD
V
FA-BA10117 Inleiding Farmacie 1 7,5 ABCD
V
FA-BA202 Productzorg 2 7,5 BC
V
FA-BA301 Psychofarmacologie 3 7,5 AD
V
FA-BA313 Acces to medicines 3 7,5 BC
O
FA-BA314 Future medicines 3 7,5 BC
O
FA-BA115 Meet your brains 1 7,5 D
O
BETA-B2-CS Methods and Models in Complex Systems 2 7,5 D
O
FA-BA214 Pijn 2 7,5 AD
O
FA-BA113 Planten en geneesmiddelen 1 7,5 AD
O

Periode 2

Cursuscode sort Vaknaam sort Niveau sort EC sort Tijdslot sort
FAR sort
 
FA-BA380 Bachelorwerkstuk 3 7,5 AD
V
FA-BA381 Bachelorwerkstuk 3 15 -
V
FA-BA204 Biologische geneesmiddelen 2 7,5 BC
V
FA-BA302 Cardiovasculaire aandoeningen 3 7,5 AD
V
FA-BA305 Huidaandoeningen 3 7,5 BC
V
FA-BA203 Neurologie 2 7,5 AD
V
FA-BA304 Oncologie 3 7,5 BC
V
FA-BA103 Toedienen van geneesmiddelen 1 7,5 AD
V
FA-BA104 Werking van geneesmiddelen 1 7,5 BC
V
BETA-B2FGN Geschiedenis en filosofie van de wetenschap 2 7,5 B
O
FA-BA211 Luchtwegen 2 7,5 AD
O
FA-BA311 Oontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen 3 7,5 BC
O
BETA-B2OOP Oriëntatie op de Onderwijspraktijk 2 7,5 AD
O
FA-BA212 Voeding 2 7,5 BC
O

Periode 3

Cursuscode sort Vaknaam sort Niveau sort EC sort Tijdslot sort
FAR sort
 
FA-BA303 Auto-immuniteit 3 7,5 BC
V
FA-BA380 Bachelorwerkstuk 3 7,5 AD
V
FA-BA381 Bachelorwerkstuk 3 15 -
V
FA-BA205 Hormonale aandoeningen 2 7,5 BC
V
FA-BA201 Infectie en afweer 2 7,5 AD
V
FA-BA105 Kinetiek van geneesmiddelen 1 7,5 BC
V
FA-BA202 Productzorg 2 7,5 BC
V
FA-BA301 Psychofarmacologie 3 7,5 AD
V
BETA-B2BBB Bèta in Bedrijf en Beleid 2 7,5 AD
O
FA-BA314 Future medicines 3 7,5 BC
O
BETA-B1CS Inleiding complexe systemen 1 7,5 D
O
BETA-B1KLC Klimaatverandering in context 1 7,5 D
O
FA-BA111 Molecuul en Geneesmiddelen 1 7,5 AD
O
BETA-B2OOP Oriëntatie op de Onderwijspraktijk 2 7,5 AD
O
FA-BA113 Planten en geneesmiddelen 1 7,5 AD
O
BETA-B1PYT Programmeren met Python 1 7,5 D
O
FA-BA112 Schimmels en geneesmiddelen 1 7,5 AD
O
FA-BA316 verslaving en verslavingsmiddelen 3 7,5 AD
O
BETA-B2WTC Wetenschaps- en techniekcommunicatie 2 7,5 AD
O

Periode 4

Cursuscode sort Vaknaam sort Niveau sort EC sort Tijdslot sort
FAR sort
 
FA-BA380 Bachelorwerkstuk 3 7,5 AD
V
FA-BA381 Bachelorwerkstuk 3 15 -
V
FA-BA204 Biologische geneesmiddelen 2 7,5 BC
V
FA-BA302 Cardiovasculaire aandoeningen 3 7,5 AD
V
FA-BA305 Huidaandoeningen 3 7,5 BC
V
FA-BA203 Neurologie 2 7,5 AD
V
FA-BA304 Oncologie 3 7,5 BC
V
FA-BA107 Onderzoek naar geneesmiddelen 1 7,5 AD
V
FA-BA106 Therapie met geneesmiddelen 1 7,5 BC
V
BETA-B3-CS Complex Systems Project 3 7,5 A
O
BETA-B1WR De wetenschappelijke revolutie 1 7,5 B
O
BETA-B1KM Klimaat en Maatschappij 1 7,5 A
O
FA-BA215 Leren van de patient 2 7,5 AD
O
FA-BA211 Luchtwegen 2 7,5 AD
O
SK-BTOYM Toy Models 3 7,5 B
O

Jaar

Cursuscode sort Vaknaam sort Niveau sort EC sort Tijdslot sort
FAR sort
 
FA-BA10017 Academische vaardigheden Farmacie 1 1 0 -
V
FA-BA200 Academische vaardigheden Farmacie 2 2 0 -
V
FA-BA300 Academische vaardigheden Farmacie 3 3 0 -
V
BETA-B2HRI The interdisciplinary module of science honours program HB 7,5 -
O
Bekijk in Cursusplanner