Periode 1

Cursuscode sort Vaknaam sort Niveau sort EC sort Tijdslot sort
ge sort
 
GE1V14001 Inleiding geschiedwetenschap 1 7,5 CD
B1
GE1V13008 Introductiecursus moderne geschiedenis (1789-1914) 1 7,5 CD
B1
GE3V17006 Political arenas: Cities, States, Empires 3 7,5 C
V1
GE3V17005 Politieke arena's: stad, staat, imperia 3 7,5 BC
V1
GE3V17006 Political arenas: Cities, States, Empires 3 7,5 C
V2
GE3V17005 Politieke arena's: stad, staat, imperia 3 7,5 BC
V2
GE3V17025 Wat is Europa? 3 7,5 C
V3
GE3V17026 What is Europe? 3 7,5 C
V3
GE3V17041 Geweld als politiek 3 7,5 BC
V4
GE3V17042 The Politics of Violence 3 7,5 B
V4
GE3V17034 Globalisation from 1500 to the Present 3 7,5 C
V5
GE3V17033 Globalisering van 1500 tot nu 3 7,5 BC
V5
GE3V17013 Beschaving, cultuur en samenleving: fundamenten van de cultuurgeschiedenis 3 7,5 BC
V6
GE3V17014 Civilization, Culture, and Society: Fundamentals of Cultural History 3 7,5 B
V6
GE3V17013 Beschaving, cultuur en samenleving: fundamenten van de cultuurgeschiedenis 3 7,5 BC
V7
GE3V17014 Civilization, Culture, and Society: Fundamentals of Cultural History 3 7,5 B
V7
GE3V14054 Ges-Eindwerkstuk BA Geschiedenis 7,5 EC 3 7,5 -
E
GE3V18004 Grondslagen van de geschiedbeoefening 3 7,5 CD
AK
MC2V18001 Gender, etniciteit en cultuurkritiek 2 7,5 AD
AKA
MC2V18002 Kunst, Cultuur en Maatschappij 2 7,5 D
AKA
IA2V17001 Mohammed in heden en verleden 2 7,5 B
AKA
KU1V18001 The Story of Art 1 7,5 A
AKA

Periode 2

Cursuscode sort Vaknaam sort Niveau sort EC sort Tijdslot sort
ge sort
 
GE1V12001 Introductiecursus eigentijdse geschiedenis (1914-heden) 1 7,5 CD
B1
GE1V18001 Wereldgeschiedenis 1 7,5 CD
B1
GE3V17007 The Great Dictators. De regimes van Hitler, Stalin en Mussolini 3 7,5 BC
V1
GE3V17008 The Great Dictators. The Regimes of Hitler, Stalin and Mussolini 3 7,5 BC
V1
GE3V17007 The Great Dictators. De regimes van Hitler, Stalin en Mussolini 3 7,5 BC
V2
GE3V17008 The Great Dictators. The Regimes of Hitler, Stalin and Mussolini 3 7,5 BC
V2
GE3V17028 Battlefield Europe 3 7,5 BC
V3
GE3V17036 Human Rights and Development 3 7,5 C
V3
GE3V17035 Mensenrechten en ontwikkeling 3 7,5 BC
V3
GE3V17007 The Great Dictators. De regimes van Hitler, Stalin en Mussolini 3 7,5 BC
V4
GE3V17008 The Great Dictators. The Regimes of Hitler, Stalin and Mussolini 3 7,5 BC
V4
GE3V17036 Human Rights and Development 3 7,5 C
V5
GE3V17035 Mensenrechten en ontwikkeling 3 7,5 BC
V5
GE3V17016 Public History and Cultural Heritage 3 7,5 C
V6
GE3V17015 Publieke geschiedenis en cultureel erfgoed 3 7,5 BC
V6
GE3V17016 Public History and Cultural Heritage 3 7,5 C
V7
GE3V17015 Publieke geschiedenis en cultureel erfgoed 3 7,5 BC
V7
GE3V18001 Ges-Eindwerkstuk BA Geschiedenis 15 EC 3 15 -
E
GE3V14054 Ges-Eindwerkstuk BA Geschiedenis 7,5 EC 3 7,5 -
E
GE1V18001 Wereldgeschiedenis 1 7,5 CD
AK
FI1V19008 De grote ideeën: Cruciale vragen uit de geschiedenis van de filosofie 1 7,5 C
AKA
TL1V17001 Sterke verhalen 1 7,5 D
AKA
GE2V19003 Blauwdrukken vd moderne samenleving. Politiek - cultuur - ideologie 2 7,5 A
O

Periode 3

Cursuscode sort Vaknaam sort Niveau sort EC sort Tijdslot sort
ge sort
 
GE1V14002 Introductie in de geschiedenis van de middeleeuwen 1 7,5 CD
B2
GE1V14004 Introductie in de geschiedenis van de oudheid 1 7,5 CD
B2
GE3V17009 Revoluties, staatsgrepen, regime change 3 7,5 -
V2
GE3V17010 Revolutions, Coups, Regime Change 3 7,5 -
V2
GE3V17029 Geschiedenis van de Europese eenwording 3 7,5 -
V3
GE3V17046 Genocide in Comparative Perspective 3 7,5 -
V4
GE3V17045 Genocide in vergelijkend perspectief 3 7,5 -
V4
GE3V17037 Instituties van wereldbestuur 3 7,5 -
V5
GE3V17038 Institutions of Global Governance 3 7,5 -
V5
GE3V17018 Media and the Making of the Modern World 3 7,5 -
V6
GE3V17017 Media en de wording vd moderne wereld 3 7,5 -
V6
GE3V17018 Media and the Making of the Modern World 3 7,5 -
V7
GE3V17017 Media en de wording vd moderne wereld 3 7,5 -
V7
GE3V18001 Ges-Eindwerkstuk BA Geschiedenis 15 EC 3 15 -
E
GE3V14054 Ges-Eindwerkstuk BA Geschiedenis 7,5 EC 3 7,5 -
E
GE3V18004 Grondslagen van de geschiedbeoefening 3 7,5 -
AK
GE2V16002 Fundamentalisme in de moderne wereld: cultuurhistorische perspectieven 2 7,5 -
O
KU3V14009 Modernisme, avantgarde, postmodernisme in de beeldende kunst en kunsttheorie 3 7,5 -
O
GE3V19006 Paleografie 16e en 17e eeuw 3 7,5 -
O
GE2V19007 Secret Intelligence: achterkant van de Internationale Betrekkingen 2 7,5 -
O

Periode 4

Cursuscode sort Vaknaam sort Niveau sort EC sort Tijdslot sort
ge sort
 
GE2V19001 Grote vragen, big data. Onderzoek naar samenlevingen in transitie. 2 7,5 -
B2
GE2V14001 Introductiecursus Vroegmoderne tijd (1500-1800) 2 7,5 -
B2
GE3V17019 Verbeelding van wereldrijken: van cultureel imperialisme tot globalisering 3 7,5 -
V1
GE3V17020 Visions of Empire: From Cultural Imperialism to Globalisation 3 7,5 -
V1
GE3V17012 Democracy under Attack: From the Interwar Era until the Present 3 7,5 -
V2
GE3V17011 Democratie onder vuur: van het Interbellum tot heden 3 7,5 -
V2
GE3V17039 De postkoloniale wereldorde 3 7,5 -
V3
GE3V17032 Multilateralism: Europe and the Cold War 3 7,5 -
V3
GE3V17031 Multilateralisme: Europa en de Koude Oorlog 3 7,5 -
V3
GE3V17048 The Postcolonial World Order 3 7,5 -
V3
GE3V17047 De historisering van veiligheid 3 7,5 -
V4
GE3V17040 Historicizing Security 3 7,5 -
V4
GE3V17039 De postkoloniale wereldorde 3 7,5 -
V5
GE3V17048 The Postcolonial World Order 3 7,5 -
V5
GE3V17019 Verbeelding van wereldrijken: van cultureel imperialisme tot globalisering 3 7,5 -
V6
GE3V17020 Visions of Empire: From Cultural Imperialism to Globalisation 3 7,5 -
V6
GE3V17019 Verbeelding van wereldrijken: van cultureel imperialisme tot globalisering 3 7,5 -
V7
GE3V17020 Visions of Empire: From Cultural Imperialism to Globalisation 3 7,5 -
V7
GE3V14054 Ges-Eindwerkstuk BA Geschiedenis 7,5 EC 3 7,5 -
E
GE2V14012 Classical Mythology 2 7,5 -
O
GE2V19004 Cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen 2 7,5 -
O
GE2V14023 De Vietnamoorlog. Verleden en heden 2 7,5 -
O
KU2V14005 Het meesterwerk. Sleutelwerken in de westerse kunst van de 20e en de 21e eeuw. 2 7,5 -
O
GE3V19003 Middeleeuwse boeken en documenten: ontcijferen, analyseren en interpreteren. 3 7,5 -
O
GE2V16006 Racisme in de Westerse wereld: een culturele geschiedenis 2 7,5 -
O
GE3V19004 What the heck doe ik op deze plek? Kennis en crisis rond de universiteit 3 7,5 -
O

Jaar

Cursuscode sort Vaknaam sort Niveau sort EC sort Tijdslot sort
ge sort
 
GE3V17050 Ges-Stage 3 7,5-15 -
O
GE2V17012 Praktijkstage Geschiedenis 2 7,5-15 -
O
Bekijk in de Cursusplanner