Periode 1

Cursuscode sort Cursustitel sort Niveau sort EC sort Tijdslot sort
NOT sort
 
RGBUPRV016 Afstudeerwerk privaatrecht 3 7,5 A
V
RGBUSBR001 Grondslagen van recht 1 7,5 ABCD
V
RGBUSBR002 Inleiding staats- en bestuursrecht 1 7,5 ABCD
V
RGBUSTR013 Materieel strafrecht 2 7,5 ABCD
V
RGBUPRV011 Registergoederenrecht 3 7,5 BD
V
RGBUPRV004 Verbintenissenrecht 2 7,5 ABCD
V
RGBUPRV033 Aansprakelijkheidsrecht in perspectief 3 7,5 B
K
RGBUIER004 Afstudeerwerk internationaal en Europees recht en arbeidsrecht 3 7,5 A
K
RGBUPRV016 Afstudeerwerk privaatrecht 3 7,5 A
K
RGBUSTR002 Afstudeerwerk strafrecht 3 7,5 A
K
RGBUSBR006 Algemene rechtsleer 3 7,5 AB
K
RGBUIER003 European Law 3 7,5 CD
K
RGBUSBR001 Grondslagen van recht 1 7,5 ABCD
K
RGBUPRV009 Inleiding recht, innovatie en technologie 2 7,5 C
K
RGBUSBR002 Inleiding staats- en bestuursrecht 1 7,5 ABCD
K
RGBUSTR018 Internationaal en Europees strafrecht: Verkenning 3 7,5 D
K
RGBUSTR006 Introduction into Criminology for Law Students 2 7,5 D
K
RGBUSTR007 Introduction into Criminology for Social Science Students 2 7,5 D
K
RGBUIER012 Introduction to Public International Law 2 7,5 B
K
RGBUSTR013 Materieel strafrecht 2 7,5 ABCD
K
RGBUPRV011 Registergoederenrecht 3 7,5 BD
K
RGBUSTR008 Transnational Organised Crime 3 7,5 A
K
RGBUPRV004 Verbintenissenrecht 2 7,5 ABCD
K
RGBUPRV029 Verbintenissenrecht (Honours) H2 7,5 ABCD
K

Periode 2

Cursuscode sort Cursustitel sort Niveau sort EC sort Tijdslot sort
NOT sort
 
RGBUPRV016 Afstudeerwerk privaatrecht 3 7,5 A
V
RGBUSBR004 Bestuursrecht 2 7,5 ABCD
V
RGBUPRV013 Economie en bedrijfseconomie 2 7,5 D
V
RGBUPRV005 Goederenrecht 2 7,5 ABCD
V
RGBUSTR001 Inleiding strafrecht 1 7,5 ABCD
V
RGBUPRV001 Inleiding verbintenissenrecht 1 7,5 ABCD
V
RGBUPRV012 Personen- en familierecht 3 7,5 C
V
RGBUSBR016 Rechtsfilosofie: legaliteit en legitimiteit van mensenrechten 3 7,5 B
C
RGBUSTR011 Advanced Criminology 3 7,5 C
K
RGBUULC004 Afstudeerwerk (ULC) H3 7,5 A
K
RGBUIER004 Afstudeerwerk internationaal en Europees recht en arbeidsrecht 3 7,5 A
K
RGBUPRV016 Afstudeerwerk privaatrecht 3 7,5 A
K
RGBUSBR007 Afstudeerwerk staatsrecht, bestuursrecht en rechtstheorie 3 7,5 A
K
RGBUSTR002 Afstudeerwerk strafrecht 3 7,5 A
K
RGBUSBR004 Bestuursrecht 2 7,5 ABCD
K
RGBUSBR009 Comparative Constitutional Law 3 7,5 A
K
RGBUIER023 Contesting Security in International Law 3 7,5 AD
K
RGBUSTR021 Cybercrime 3 7,5 C
K
RGBUSBR020 Digitalisering en de rechtsstaat 3 7,5 B
K
RGBUPRV013 Economie en bedrijfseconomie 2 7,5 D
K
RGBUIER008 Foundations of European Union Law 2 7,5 A
K
RGBUPRV005 Goederenrecht 2 7,5 ABCD
K
RGBUPRV030 Goederenrecht (Honours) H2 7,5 ABCD
K
RGBUPRV025 Handelsrecht 3 7,5 B
K
RGBUSTR009 Inleiding forensische psychiatrie en psychologie 2 7,5 D
K
RGBUSTR001 Inleiding strafrecht 1 7,5 ABCD
K
RGBUPRV001 Inleiding verbintenissenrecht 1 7,5 ABCD
K
RGBUSBR012 Introduction to Dutch Law 1 7,5 D
K
RGBUSBR013 Law and Ethics 3 7,5 C
K
RGBUIER024 Open-Source Global Justice Investigations Lab 3 7,5 D
K
RGBUPRV012 Personen- en familierecht 3 7,5 C
K
RGBUIER005 Privaatrecht in perspectief: Arbeidsrecht 3 7,5 C
K
RGBUSBR008 Privaatrecht in perspectief: Overheid en privaatrecht 3 7,5 C
K
RGBUSBR016 Rechtsfilosofie: legaliteit en legitimiteit van mensenrechten 3 7,5 B
K
RGBUPRV034 Regulating Big Tech 3 7,5 AC
K
RGBUSBR028 Taal, recht, regels en interpretatie 3 7,5 D
K

Periode 3

Cursuscode sort Cursustitel sort Niveau sort EC sort Tijdslot sort
NOT sort
 
RGBUPRV016 Afstudeerwerk privaatrecht 3 7,5 A
V
RGBUPRV015 Belastingrecht 2 7,5 CD
V
RGBUSBR005 Constitutioneel recht 2 7,5 ABCD
V
RGBUSBR015 Duurzame leefomgeving en recht: Inleiding 3 7,5 C
V
RGBUPRV002 Inleiding goederenrecht 1 7,5 ABCD
V
RGBUIER002 Public International Law 2 7,5 ABCD
V
RGBUPRV014 Relatievermogensrecht 3 7,5 A
V
RGBUPRV006 Vennootschappen en rechtspersonen 3 7,5 ABCD
V
RGBUPRV023 Nederlands recht in civiele traditie: Continuïteit en verandering in context 3 7,5 C
C
RGBUPRV003 Notaris, recht en samenleving 3 7,5 D
C
RGBUIER004 Afstudeerwerk internationaal en Europees recht en arbeidsrecht 3 7,5 A
K
RGBUPRV016 Afstudeerwerk privaatrecht 3 7,5 A
K
RGBUSTR002 Afstudeerwerk strafrecht 3 7,5 A
K
RGBUSBR006 Algemene rechtsleer 3 7,5 CD
K
RGBUPRV020 Beginselen intellectuele eigendom 3 7,5 D
K
RGBUPRV015 Belastingrecht 2 7,5 CD
K
RGBUSBR005 Constitutioneel recht 2 7,5 ABCD
K
RGBUSBR024 Constitutioneel recht (Honours) H2 7,5 ABCD
K
RGBUSTR023 Crime, Power, Media 3 7,5 B
K
RGBUSBR021 Dispute Resolution in a Historical and Contemporary Perspective 3 7,5 B
K
RGBUSBR015 Duurzame leefomgeving en recht: Inleiding 3 7,5 C
K
RGBUIER003 European Law 3 7,5 AB
K
RGBUSTR010 Forensische psychopathologie 3 7,5 A
K
RGBUPRV002 Inleiding goederenrecht 1 7,5 ABCD
K
RGBUIER010 International and European Labour Law 3 7,5 C
K
RGBUIER006 International Human Rights Today 3 7,5 C
K
RGBUPRV023 Nederlands recht in civiele traditie: Continuïteit en verandering in context 3 7,5 C
K
RGBUPRV003 Notaris, recht en samenleving 3 7,5 D
K
RGBUPRV028 Notaris, recht en samenleving (Honours) H3 7,5 D
K
RGBUIER002 Public International Law 2 7,5 ABCD
K
RGBUSBR025 Recht en medische biotechnologie 3 7,5 B
K
RGBUPRV014 Relatievermogensrecht 3 7,5 A
K
RGBUSTR003 Strafrechtelijke sancties 3 7,5 C
K
RGBUIER011 The Law of International Organizations 3 7,5 B
K
RGBUPRV006 Vennootschappen en rechtspersonen 3 7,5 ABCD
K

Periode 4

Cursuscode sort Cursustitel sort Niveau sort EC sort Tijdslot sort
NOT sort
 
RGBUPRV016 Afstudeerwerk privaatrecht 3 7,5 A
V
RGBUIER001 Inleiding Europees Recht 2 7,5 ABCD
V
RGBUSBR003 Perspectieven op recht 2 7,5 ABCD
V
RGBUSTR012 Strafprocesrecht 3 7,5 ABCD
V
RGBUSBR017 Toegang tot het recht in een veranderende maatschappij 3 7,5 C
C
RGBUULC004 Afstudeerwerk (ULC) H3 7,5 A
K
RGBUIER004 Afstudeerwerk internationaal en Europees recht en arbeidsrecht 3 7,5 A
K
RGBUPRV016 Afstudeerwerk privaatrecht 3 7,5 A
K
RGBUSBR007 Afstudeerwerk staatsrecht, bestuursrecht en rechtstheorie 3 7,5 A
K
RGBUSTR002 Afstudeerwerk strafrecht 3 7,5 A
K
RGBUPRV008 Burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht 3 7,5 ABCD
K
RGBUPRV021 Claim Culture: Mass Litigation and Fault Liability 3 7,5 B
K
RGBUSTR004 Criminological Research for Law Students 3 7,5 C
K
RGBUSTR005 Criminological Research for Social Science Students 3 7,5 C
K
RGBUIER009 Gender and International Law 3 7,5 B
K
RGBUSBR019 Grondrechten in Europa 3 7,5 A
K
RGBUIER001 Inleiding Europees Recht 2 7,5 ABCD
K
RGBUIER020 Inleiding Europees recht (honoursvak) H2 7,5 ABCD
K
RGBUSBR027 Klimaat en recht 3 7,5 A
K
RGBUIER014 Mass Atrocities, Human Rights and Law 3 7,5 C
K
RGBUIER018 Narratieven in het recht 3 7,5 B
K
RGBUSBR029 Nederlands migratierecht 3 7,5 C
K
RGBUSBR003 Perspectieven op recht 2 7,5 ABCD
K
RGBUPRV007 Privaatrecht in perspectief: Insolventierecht 3 7,5 BD
K
RGBUSTR014 Privaatrecht in perspectief: Strafrecht en privaatrecht 3 7,5 C
K
RGBUPRV010 Privacy en gegevensbescherming 3 7,5 D
K
RGBUSTR012 Strafprocesrecht 3 7,5 ABCD
K
RGBUSTR022 Strafprocesrecht (Honours) H3 7,5 ABCD
K
RGBUSBR017 Toegang tot het recht in een veranderende maatschappij 3 7,5 C
K

Jaar

Cursuscode sort Cursustitel sort Niveau sort EC sort Tijdslot sort
NOT sort
 
RGBUIER019 Utrecht Law Clinic 3 7,5 -
K
Bekijk in de Cursusplanner