Periode 1

Cursuscode sort Vaknaam sort Niveau sort EC sort Tijdslot sort
sp sort
 
SP1V17001 Español 1 1 7,5 C
B1
SP1V17002 Introduction to Hispanic Literature 1 7,5 AD
B1
MT1V11002 Toets basisgrammatica 1 0 -
B1
SP3V18003 Lengua, cultura e identidad 3 7,5 B
V1
SP3V14201 Forma, estructura y uso del español 3 7,5 D
V2
SP3V14001 Eindwerkstuk BA Spaans 3 7,5 -
E
TL2V18001 Literary Studies, an introduction/Literatuurwetenschap, inleiding 2 7,5 AC
AK
TL2V19005 Topics in linguistics 2 7,5 C
AK

Periode 2

Cursuscode sort Vaknaam sort Niveau sort EC sort Tijdslot sort
sp sort
 
SP1V17003 Español 2 1 7,5 C
B1
SP1V17004 Introduction to Formal Spanish Linguistics 1 7,5 AD
B1
MT1V11002 Toets basisgrammatica 1 0 -
B1
SP3V17001 Cruces de fronteras: migración y movilidad 3 7,5 D
V1
SP3V15203 Sociolingüística del español 3 7,5 B
V2
SP3V14001 Eindwerkstuk BA Spaans 3 7,5 -
E

Periode 3

Cursuscode sort Vaknaam sort Niveau sort EC sort Tijdslot sort
sp sort
 
SP2V17001 Español 3 2 7,5 C
B2
SP2V17002 Teatro hispánico 2 7,5 AD
B2
SP3V17002 Poder y ficción 3 7,5 D
V1
SP3V14203 Adquisición del español como lengua materna y segunda lengua 3 7,5 B
V2
SP3V14001 Eindwerkstuk BA Spaans 3 7,5 -
E
SP3V18001 Escritura y comunicación académicas 3 7,5 C
EV
TL3V14004 Literary Toolbox 3 7,5 C
MO
TL3V14001 Methoden van Onderzoek naar Interculturele communicatie 3 7,5 C
MO
TW2V19002 Methods and Statistics 1 2 7,5 AC
MO
TL3V14003 Vertalen en vertaalwetenschap 3 7,5 BD
MO

Periode 4

Cursuscode sort Vaknaam sort Niveau sort EC sort Tijdslot sort
sp sort
 
SP2V17003 Español 4 2 7,5 C
B2
SP2V17004 Lengua española: pasado y presente 2 7,5 AD
B2
SP3V17003 Ensayo e hibridez 3 7,5 D
V1
SP3V18004 Traducción, traductología y cultura 3 7,5 B
V2
SP3V14001 Eindwerkstuk BA Spaans 3 7,5 -
E
Bekijk in de Cursusplanner