Periode 1

Cursuscode sort Cursustitel sort Niveau sort EC sort Tijdslot sort
wb sort
 
FI3V19012 De mens en zijn plaats in de natuurlijke orde: een historische inleiding 3 7,5 C
V3K

Periode 2

Cursuscode sort Cursustitel sort Niveau sort EC sort Tijdslot sort
wb sort
 
FI3V19013 Wijsgerige antropologie 3 7,5 D
V3K
FI2V21001 Moderne filosofen over kunst (Esthetica) 2 7,5 C
DV

Periode 3

Cursuscode sort Cursustitel sort Niveau sort EC sort Tijdslot sort
wb sort
 
FI3V19014 Filosofische reflectie op wetenschappelijke modellen van de mens 3 7,5 B
V3K
FI2V18001 Continentale filosofie 2 7,5 D
DV

Periode 4

Cursuscode sort Cursustitel sort Niveau sort EC sort Tijdslot sort
wb sort
 
FI3V19015 Ethical and Political Implications of Human Nature 3 7,5 B
V3K
FI2V21002 Het Schone: kunst en het kwaad (Esthetica) 2 7,5 C
DV
Bekijk in de Cursusplanner