Periode 1

Cursuscode sort Vaknaam sort Niveau sort EC sort Tijdslot sort
WIS sort
 
WISB102 Bewijzen in de Wiskunde 1 7,5 B
V
WISB107 Infinitesimaalrekening en Lineaire Algebra 1 1 7,5 C
V
WISB342 Differentieerbare variëteiten 3 7,5 A
D
WISB377 Econometrie 3 7,5 C
D
WISB321 Elementaire getaltheorie 3 7,5 B
D
WISB223 Groepen, modulen en voorstellingen 2 7,5 B
D
WISB213 Inleiding analyse in meer variabelen 2 7,5 C
D
WISB312 Maat en integratie 3 7,5 D
D
INFOB3SEC Security 3 7,5 A
D
BETA-B2-CS Methods and Models in Complex Systems 2 7,5 D
O

Periode 2

Cursuscode sort Vaknaam sort Niveau sort EC sort Tijdslot sort
WIS sort
 
WISB108 Infinitesimaalrekening en Lineaire Algebra 2 1 7,5 C
V
WISB161 Inleiding kansrekening en statistiek 1 7,5 B
V
WISB211 Functies en reeksen 2 7,5 C
D
WISB315 Functionaalanalyse 3 7,5 D
D
WISB323 Grondslagen van de wiskunde 3 7,5 A
D
WISB243 Inleiding Topologie 2 7,5 B
D
INFOOPT Optimalisering en complexiteit 3 7,5 A
D
WISB272 Speltheorie 2 7,5 A
D
WISB357 Wiskundig modelleren 3 7,5 C
D
BETA-B2FGN Filosofie van de natuurwetenschappen 2 7,5 B
O
BETA-B2OOP Oriëntatie op de Onderwijspraktijk 2 7,5 AD
O

Periode 3

Cursuscode sort Vaknaam sort Niveau sort EC sort Tijdslot sort
WIS sort
 
WISB114 Analyse 1 7,5 A
V
WISB137 Infinitesimaalrekening B 1 7,5 A
V
WISB231 Differentiaalvergelijkingen 2 7,5 B
D
INFOB3DW Discrete wiskunde 3 7,5 A
D
WISB382 Geschiedenis van de wiskunde 3 7,5 C
D
WISB141 Inleiding Meetkunde 1 7,5 D
D
WISB356 Inleiding scientific computing 3 7,5 C
D
WISB224 Lichamen en Galoistheorie 2 7,5 A
D
WISB251 Numerieke wiskunde 2 7,5 D
D
WISB222 Ringen en Galoistheorie 2 7,5 A
D
WISB362 Stochastische processen 3 7,5 A
D
WISB341 Topologie en meetkunde 3 7,5 B
D
BETA-B2BBB Bèta in Bedrijf en Beleid 2 7,5 AD
O
BETA-B1CS Inleiding complexe systemen 1 7,5 D
O
BETA-B1KLC Klimaatverandering in context 1 7,5 D
O
BETA-B2OOP Oriëntatie op de Onderwijspraktijk 2 7,5 AD
O
BETA-B1PYT Programmeren met Python 1 7,5 D
O
BETA-B2WTC Wetenschaps- en techniekcommunicatie 2 7,5 AD
O

Periode 4

Cursuscode sort Vaknaam sort Niveau sort EC sort Tijdslot sort
WIS sort
 
WISB201 Communicatie in de wiskunde 2 7,5 D
V
WISB124 Inleiding Groepen en Ringen 1 7,5 C
V
WISB152 Programmeren voor Wiskunde 1 7,5 B
V
WISB212 Analyse in meer variabelen 2 7,5 A
D
WISB311 Complexe functies 3 7,5 B
D
WISB373 Inleiding financiele wiskunde 3 7,5 D
D
WISB263 Statistiek 2 7,5 C
D
BETA-B3-CS Complex Systems Project 3 7,5 A
O
BETA-B1WR De wetenschappelijke revolutie 1 7,5 B
O
BETA-B1KM Klimaat en Maatschappij 1 7,5 A
O

Jaar

Cursuscode sort Vaknaam sort Niveau sort EC sort Tijdslot sort
WIS sort
 
WISB399 Bachelorscriptie 3 7,5 -
V
WISB399 Bachelorscriptie 3 7,5 -
D
BETA-B2HRI The interdisciplinary module of science honours program HB 7,5 -
HON
Bekijk in de Cursusplanner